Tiền ảo: 5006
Sàn giao dịch: 349
Giá trị vốn hóa thị trường: 333.504.514.252 $ 3,3%
Lưu lượng 24 giờ: 61.689.586.957 $
Ưu thế:
BTC 59,2%
ETH 9,96%
XRP 6,02%