Tiền ảo: 4988
Sàn giao dịch: 346
Giá trị vốn hóa thị trường: 288.725.716.531 $ 0,52%
Lưu lượng 24 giờ: 54.244.519.844 $
Ưu thế:
BTC 57,1%
ETH 9,90%
XRP 6,29%