Tiền ảo: 5922
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 217.364.814.128 $ -1,6%
Lưu lượng 24 giờ: 50.028.033.302 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,60%
XRP 5,77%