Tiền ảo: 6310
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 194.323.640.026 $ -1,2%
Lưu lượng 24 giờ: 40.213.624.000 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,02%
XRP 4,88%