Tiền ảo: 4975
Sàn giao dịch: 344
Giá trị vốn hóa thị trường: 287.025.615.127 $ -0,010%
Lưu lượng 24 giờ: 68.059.388.867 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 10,0%
XRP 6,52%