Tiền ảo: 5903
Sàn giao dịch: 388
Giá trị vốn hóa thị trường: 220.230.823.775 $ 1,5%
Lưu lượng 24 giờ: 48.095.310.418 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,65%
XRP 5,82%