Tiền ảo: 4986
Sàn giao dịch: 346
Giá trị vốn hóa thị trường: 288.206.827.238 $ 0,54%
Lưu lượng 24 giờ: 52.756.201.530 $
Ưu thế:
BTC 57,0%
ETH 9,88%
XRP 6,33%