Tiền ảo: 4986
Sàn giao dịch: 346
Giá trị vốn hóa thị trường: 289.699.708.843 $ 2,2%
Lưu lượng 24 giờ: 52.157.306.630 $
Ưu thế:
BTC 56,8%
ETH 9,88%
XRP 6,37%