Tiền ảo: 5876
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 226.290.418.884 $ -0,36%
Lưu lượng 24 giờ: 49.733.254.134 $
Ưu thế:
BTC 66,2%
ETH 8,89%
XRP 5,52%