Tiền ảo: 5705
Sàn giao dịch: 373
Giá trị vốn hóa thị trường: 271.813.535.239 $ 0,62%
Lưu lượng 24 giờ: 49.597.308.290 $
Ưu thế:
BTC 67,2%
ETH 8,37%
XRP 4,91%