Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 217.027.949.242 $ 0,29%
Lưu lượng 24 giờ: 47.573.696.247 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,65%
XRP 5,83%