Tiền ảo: 6124
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 222.198.657.179 $ 0,16%
Lưu lượng 24 giờ: 45.785.287.693 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,61%
XRP 4,89%