Tiền ảo: 5694
Sàn giao dịch: 372
Giá trị vốn hóa thị trường: 262.707.360.278 $ -1,3%
Lưu lượng 24 giờ: 39.227.300.961 $
Ưu thế:
BTC 69,2%
ETH 7,76%
XRP 4,23%