Tiền ảo: 5161
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 294.032.679.869 $ 2,7%
Lưu lượng 24 giờ: 85.726.747.081 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,51%
XRP 4,50%