Tiền ảo: 5946
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 220.557.401.019 $ -1,4%
Lưu lượng 24 giờ: 49.454.304.608 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,44%
XRP 5,70%