Tiền ảo: 4975
Sàn giao dịch: 344
Giá trị vốn hóa thị trường: 285.149.325.053 $ -0,20%
Lưu lượng 24 giờ: 67.799.396.801 $
Ưu thế:
BTC 56,8%
ETH 10,0%
XRP 6,51%