Tiền ảo: 4988
Sàn giao dịch: 346
Giá trị vốn hóa thị trường: 289.893.249.793 $ 1,1%
Lưu lượng 24 giờ: 53.996.670.045 $
Ưu thế:
BTC 57,3%
ETH 9,88%
XRP 6,26%