Tiền ảo: 6303
Sàn giao dịch: 400
Giá trị vốn hóa thị trường: 192.387.320.037 $ -2,3%
Lưu lượng 24 giờ: 38.563.388.448 $
Ưu thế:
BTC 66,5%
ETH 8,04%
XRP 4,86%