Tiền ảo: 4947
Sàn giao dịch: 341
Giá trị vốn hóa thị trường: 285.218.622.709 $ 2,8%
Lưu lượng 24 giờ: 69.333.975.850 $
Ưu thế:
BTC 56,6%
ETH 10,1%
XRP 6,42%