Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 222.400.689.487 $ 2,8%
Lưu lượng 24 giờ: 48.498.348.394 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,49%
XRP 5,68%