Tiền ảo: 4988
Sàn giao dịch: 346
Giá trị vốn hóa thị trường: 291.888.501.669 $ 1,7%
Lưu lượng 24 giờ: 54.697.103.900 $
Ưu thế:
BTC 57,5%
ETH 9,82%
XRP 6,25%