Tiền ảo: 5255
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 282.189.762.381 $ -2,5%
Lưu lượng 24 giờ: 61.502.735.777 $
Ưu thế:
BTC 65,2%
ETH 8,23%
XRP 4,89%