Tiền ảo: 5922
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 216.766.889.206 $ -1,4%
Lưu lượng 24 giờ: 51.797.131.165 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,58%
XRP 5,79%