Tiền ảo: 5675
Sàn giao dịch: 371
Giá trị vốn hóa thị trường: 266.379.484.104 $ -0,17%
Lưu lượng 24 giờ: 34.474.584.025 $
Ưu thế:
BTC 69,4%
ETH 7,66%
XRP 4,21%