Tiền ảo: 5179
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 258.275.234.863 $ -11%
Lưu lượng 24 giờ: 79.158.375.746 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,33%
XRP 4,91%