Tiền ảo: 6265
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 199.992.107.351 $ -1,7%
Lưu lượng 24 giờ: 40.837.005.149 $
Ưu thế:
BTC 66,8%
ETH 8,01%
XRP 4,85%