Tiền ảo: 5922
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 217.477.241.854 $ -1,1%
Lưu lượng 24 giờ: 52.026.018.821 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,58%
XRP 5,79%