Tiền ảo: 5880
Sàn giao dịch: 389
Giá trị vốn hóa thị trường: 222.284.737.866 $ -2,1%
Lưu lượng 24 giờ: 49.843.238.668 $
Ưu thế:
BTC 66,2%
ETH 8,79%
XRP 5,60%