Tiền ảo: 5005
Sàn giao dịch: 349
Giá trị vốn hóa thị trường: 333.313.871.104 $ 3,2%
Lưu lượng 24 giờ: 61.595.752.547 $
Ưu thế:
BTC 59,2%
ETH 9,97%
XRP 6,03%