Tiền ảo: 5226
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 282.437.257.358 $ -1,2%
Lưu lượng 24 giờ: 70.466.038.961 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,29%
XRP 4,83%