Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 216.787.682.216 $ -0,41%
Lưu lượng 24 giờ: 45.009.361.734 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,54%
XRP 5,77%