Tiền ảo: 5170
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 294.307.512.004 $ 5,3%
Lưu lượng 24 giờ: 80.543.743.015 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,47%
XRP 4,50%