Tiền ảo: 5519
Sàn giao dịch: 368
Giá trị vốn hóa thị trường: 271.315.932.468 $ 1,5%
Lưu lượng 24 giờ: 53.624.237.569 $
Ưu thế:
BTC 68,2%
ETH 7,59%
XRP 4,32%