Tiền ảo: 5673
Sàn giao dịch: 371
Giá trị vốn hóa thị trường: 266.488.630.095 $ -0,48%
Lưu lượng 24 giờ: 35.735.729.425 $
Ưu thế:
BTC 69,4%
ETH 7,64%
XRP 4,20%