Tiền ảo: 5700
Sàn giao dịch: 372
Giá trị vốn hóa thị trường: 266.046.753.125 $ -0,75%
Lưu lượng 24 giờ: 42.170.849.209 $
Ưu thế:
BTC 69,0%
ETH 7,99%
XRP 4,21%