Tiền ảo: 5014
Sàn giao dịch: 349
Giá trị vốn hóa thị trường: 339.577.932.892 $ 3,5%
Lưu lượng 24 giờ: 68.547.778.564 $
Ưu thế:
BTC 60,1%
ETH 9,81%
XRP 5,86%