Tiền ảo: 5880
Sàn giao dịch: 389
Giá trị vốn hóa thị trường: 222.546.099.153 $ -2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 49.894.848.008 $
Ưu thế:
BTC 66,2%
ETH 8,77%
XRP 5,64%