Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 203.422.737.298 $ 2,2%
Lưu lượng 24 giờ: 39.985.375.231 $
Ưu thế:
BTC 66,9%
ETH 7,94%
XRP 4,81%