Tiền ảo: 6123
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 222.642.344.648 $ -1,5%
Lưu lượng 24 giờ: 49.552.121.813 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,56%
XRP 4,93%