Tiền ảo: 6246
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 201.110.697.739 $ -1,4%
Lưu lượng 24 giờ: 34.658.710.524 $
Ưu thế:
BTC 66,8%
ETH 7,96%
XRP 4,84%