Tiền ảo: 5877
Sàn giao dịch: 389
Giá trị vốn hóa thị trường: 222.076.201.959 $ -1,9%
Lưu lượng 24 giờ: 50.325.856.338 $
Ưu thế:
BTC 66,3%
ETH 8,76%
XRP 5,59%