Tiền ảo: 6114
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 240.795.365.346 $ -0,10%
Lưu lượng 24 giờ: 45.848.502.535 $
Ưu thế:
BTC 65,7%
ETH 8,45%
XRP 4,90%