Tiền ảo: 5941
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 223.122.547.861 $ 0,3425%
Lưu lượng 24 giờ: 48.265.588.944 $
Ưu thế:
BTC 66,1%
ETH 8,45%
XRP 5,68%