Tiền ảo: 6143
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 220.645.790.993 $ -0,78%
Lưu lượng 24 giờ: 45.410.118.069 $
Ưu thế:
BTC 66,1%
ETH 8,59%
XRP 4,89%