Tiền ảo: 4956
Sàn giao dịch: 343
Giá trị vốn hóa thị trường: 290.368.214.772 $ 1,2%
Lưu lượng 24 giờ: 58.724.309.972 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 10,0%
XRP 6,32%