Tiền ảo: 5179
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 280.603.374.285 $ 2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 73.357.626.347 $
Ưu thế:
BTC 66,4%
ETH 8,26%
XRP 4,66%