Tiền ảo: 5940
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 223.407.901.862 $ 0,4708%
Lưu lượng 24 giờ: 48.074.143.458 $
Ưu thế:
BTC 66,1%
ETH 8,44%
XRP 5,66%