Tiền ảo: 5704
Sàn giao dịch: 373
Giá trị vốn hóa thị trường: 272.608.955.707 $ 1,9%
Lưu lượng 24 giờ: 52.910.520.716 $
Ưu thế:
BTC 66,9%
ETH 8,43%
XRP 4,99%