Tiền ảo: 5926
Sàn giao dịch: 386
Giá trị vốn hóa thị trường: 217.028.483.748 $ 0,29%
Lưu lượng 24 giờ: 47.521.229.236 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,64%
XRP 5,83%