Tiền ảo: 5699
Sàn giao dịch: 372
Giá trị vốn hóa thị trường: 265.855.093.319 $ -0,34%
Lưu lượng 24 giờ: 41.336.724.806 $
Ưu thế:
BTC 68,7%
ETH 8,06%
XRP 4,37%